Publikacje

Naukowe

1 red. Wielisława Warzywoda‑Kruszyńska Lokalna polityka wobec biedy
2 Józef Śmiałowski Wojciech Lange (1783–1830) Dzieje jednego awansu
3 E. Bednarska, C. Domański Przemiany społeczno‑ekonomiczne w okresie transormacji
4 red. Wit Pietrzak Death in Several Masks
5 red. Małgorzata Burhard-Dziubińska Integracja Polski z UE w dziedzinie ochrony środowiska
6 Zespołowa 50‑lecie Wydziału Filologicznego UŁ
7 Monika Urbańska Utwory prozatorskie na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”
8 red. Jerzy Kowaleski i Piotr Szukalski Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości
9 red. Jerzy Kowaleski Proces starzenia się ludności
10 red. ks. Stanisław Skobel „A nadzieja zawieść…”
11 Iwona Rzymowska Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji
12 red. Krystyna Kujawińska‑Courtney Culture at Global/Local Levels: British and Commonwealth Contribution to World
13 red. W. Warzywoda‑Kruszyńska, I. Grotowska‑Leder, J. Krzyszkowski Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta
14 Zespołowa Rewitalizacja — nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych
15 Zespołowa Wybrane problemy współczesnej demografii
16 red. Wit Pietrzak In search of identity
17 Anna Malarska Diagnozowanie determinantów bezrobocia w Polsce
18 red. K. Kożuchowski Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce
19 red. Jerzy Kowaleski Nauczanie demografii w szkołach wyższych
20 Zespołowa Samozatrudnienie
21 red. Tomasz Domański Polskie przedsiębiorstwa, regiony i rolnictwo w procesie integracji europejskiej
22 red. Stanisław Skobel Zaufać Bogu i człowiekowi
23 red. Zbigniew Przygodzki, Mariusz Sokołowicz Nowoczesne miasto
24 red. Maria Wichowa Studia nad życiem i twórczością Andrzeja Frycza Modrzewskiego
25 Paweł Baranowski Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
26 Berta Teplitz Portrety łódzkie
27 red. Alicja Kacprzak Points communs: linguistique traductologie glottodidactique
28 Zespołowa Techniques linquistiquesdans la didactique du…
29 red. K. Kujawińska‑Courtney, A. Nadolska‑Styczyńska Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów
30 Zespołowa Przestrzeń informacyjna książki
31 red. Barbara Wolska Naruszewicz. Wiersze
32 red. Andrzej Wicher British Drama: through the ages and Medieval literature
33 red. Bogdan Mazan Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach
34 Zespołowa Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
35 Piotr Pirecki Szkice o „Potrójnym z Plauta” P. Cieklińskiego
36 red. Jacek Florczak, Mieczysław Gajos Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych. Teoria i praktyka
37 red. Piotr Szukalski Problemy demograficzne społeczności łódzkiej w aspekcie społeczno-ekonomicznym i zdrowotnym
38 Renata Grzęda‑Latocha Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej w strefie euro na podstawie danych ankietowych
39 Tomasz Domański Marketing kultury
40 Tomasz Domański Marka dla Łodzi
41 Anna Petlak Recepcja bajkopisarstwa I. Krasickiego na Ukrainie
42 red. Wielisława Warzywoda‑Kruszyńska Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie
43 red. Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu
44 red. Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych
45 red. Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej
46 red. Bartosz Walczak Pro revita
47 red. Piotr Szukalski Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej
48 red. Piotr Szukalski Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności
49 ks. Stanisław Skobel Humanistyczny wymiar teologii moralnej
50 red. Andrzej Suliborski, Zbigniew Przygodzki Łódzka Metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej
51 red. Aleksandra Jewtuchowicz, Marcin Wójcik Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej
52 Zespołowa Raport z badań: Łódź w oczach studentów łódzkich publicznych uczelni wyższych. IV edycja (2009–2010)
53 Monika Urbańska „Udawać do końca” Dziennik Jana Lechonia jako świadectwo
54 red. Wielisława Warzywoda‑Kruszyńska, Grażyna Mikołajczyk‑Lerman Uczeń i student niepełnosprawny — warunki życia i nauki
55 red. Piotr Spyra, Agata Wachowska The Supernatural, the Fantastic and the Oneiric
56 red.  Bogusława Urbaniak, Justyna Wiktorowicz Wyrównywanie szans na rynku pracy
57 red. ks. Stanisław Skobel Żyć ewangelią w trzecim tysiącleciu
58 Barbara Jedynak Jadwigi Dörr — Poezja z wyboru Śladem recepcji
59 Elżbieta Antczak Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno-czasowe
60  Artur Niedźwiecki Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r.
61 red. ks. Stanisław Skobel „Być bliżej Boga i człowieka” Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. rocznicę urodzin
62 Piotr Pirecki Szlacheckim i ludowym piórem. Szkice o literaturze polskiej doby renesansu i baroku
63  Noemi Modnicka Małe światy polskiego ewangelikalizmu
64 red. Klaudia Adamowicz, Natalia Anna Michna Kierunki badawcze w filozofii (2014). „Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać”
65 red. Mariusz E. Sokołowicz, Dagmara Kociuba Place-based Approach to Regional Policy — Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings
66 Katarzyna Sikorska-Bujnowicz Zum deutschen Ethnowitz
67 red. Klaudia Adamowicz, Kamila Sosnowska Still Facing East. International Scholars on Japanese Culture
68 Mariusz Woźniakowski Marketing społecznościowy w polskich przedsiębiorstwach

Proza

1 Wiesław Krakowski W kolebce ludzkości
2 Adelina Tulińska Dotyk północy

Poezja

1 Urszula Michalak W kolebce czasu
2 Ludwik Gebel Na wieki sekund
3 Witold Smętkiewicz Wiersze
4 Maria Duszka Nieopisanie
5 Józef Henryk Wiśniewski Opus continuandum
6 Mieczysław Michał Szargan Zakryte lustro
7 Kevin Hannah Bounties of Collective Memory
8 Anna Maria Walisiak jak dróg pobocze na zbyt krótkim postoju
9 Kacper Bartczak Strefa błędów ustrojowych
10 Marek Pawlikowski Drabina Jakubowa
11 Stanisław Cieślak Przypisy na koniec wieku
12 Joanna Guzik Pół etatu ciszy
13 Nancy Burke Mirrors of memory (Zwierciadła pamięci)
14 Marek Czuku Ziemia otwarta do połowy
15 Joanna Guzik Mieszkamy na dnie oceanu
16 Ludwik Gebel Głosy
17 Jerzy Jarniewicz Po śladach. Wybór wierszy
18 Donata Lesińska Cienie słów
19 Cezary Szczepaniak Zamyślenie i rzeczywistość
20 Robert Rutkowski Niezobowiązujący spacer po cmentarzu
21 Cezary Szczepaniak Szum myśli
22 Witold Smętkiewicz Z bukietem wierszy moich…
23 Cezary Szczepaniak Jesienne słońce
24 Maria Wardzichowska-Woźniak Tylko śpi
25 Agnieszka Chrudzimska ja jestem tu
26 Cezary Szczepaniak Jesień i trzy pory roku
27 Krzysztof Grzelak Porucznik Borewicz odnajduje sens
28 Małgorzata Friedrich Odgarnianie powietrza
29 Krzysztof Grzelak Żyjąc pod księżycem
30 Ludwik Gebel Fraszki i zamyślenia
31 Krzysztof Smoczyk Wybór wierszy 1975–2000
32 Kacper Bartczak Domy mediowe
33 Marek Czuku Przechodzimy do historii
34 Mati Górecka Szłam
35 Witold Smętkiewicz Droga krzyżowa
36 Cezary Szczepaniak Powiew wiary
37 Cezary Szczepaniak Podszepty wyobraźni
38 Cezary Szczepaniak Pytania. Brak odpowiedzi
39  Dariusz Zalega Moja IV RP
40 Jan Sztaudynger Pogwarki o Kopyści
41 Sławomir Cieślikowski Koszyk czyli czterdziestka utworów różnych autorów, co po polsku przekazał Sławomir Cieślikowski
42 Ludwik Gebel Przywołania

Inne

1 Andrzej Biskupski Trzy szkice. Albo rzecz o poezji, totalitaryzmie i pięknie
2 Tomasz Domański Polskie za i przeciw
3 Tomasz Domański Być i mieć. Przewodnik dla początkujących…
4 Gabriela Morawiak Dachowe gołąbki
5 Jacek Kalinowski Zarządzanie kosztami projektów długoterminowych
6  Michał Bartyzel, Mariusz Sieraczkiewicz Eseje o efektywności programistów
7 Stefan Napierski Od Baudelaire’a do nadrealistów. Szkice i przekłady z nowoczesnej literatury francuskiej
8 red.  Piotr Szukalski, Zofia Szweda‑Lewandowska Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ
9  Edward Miziołek Genealogia Rodu Miziołków
10 Bartosz Walczak Poradnik dla właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych w Łodzi.
11  Ludwik Gebel Mimo granic
12 red. Andrzej Gołąbek Odnawialne źródła energii
13 red. Andrzej Gołąbek Energetyczny nauczyciel